Over Ons

Missie

You-care wilt graag van toegevoegde waarde zijn voor de maatschappij en dit willen wij bewerkstelligen door de zorg toegankelijker te maken en de weg erna toe laagdrempelig te houden zodat cliënten eerder de stap na de hulpverlening gaan nemen.

You-care vindt dat begeleiding van cliënten persoonlijk hoort te zijn. Wij zorgen ervoor dat er een korte lijn is tussen onze begeleiders en de cliënten. Dit willen wij bewerkstelligen door ervoor te zorgen ervoor dat een client een vaste persoonlijk begeleider krijgt die gezien zijn problematiek, persoonlijkheid, cultuur het best bij de client past. Wij zullen ook altijd voor een schaduw-pb’er gaan kijken die daarop aansluit in geval van ziekte, uitval of uitstroom van vaste pb’er.
Wij zijn flexibel in onze bereikbaarheid. Op deze manier is de stap om hulp te vragen makkelijker voor cliënten. Dit doen wij door ook in de avonduren bereikbaar te zijn. Dit kan ook via whatsapp.

Onze visie

Diensten

Bekijk hieronder een overzicht van de diensten die wij aanbieden.

Diensten

Toegankelijk

Vanuit eigen kracht

Verbindend

Vertrouwen

‘’We werken vanuit de positieve psychologie. Door te focussen op de kracht in een mens en daarvan uitgaand stemmen we af op tekortkomingen die in hun dagelijks leven aan de orde zijn. We gebruiken humor, plezier en confrontatie om mensen positief te laten veranderen. We bouwen samen aan een betere toekomst op basis van vertrouwen en relatie’’

Visie

You-Care levert kwalitatieve goede zorg. We werken we met het 8-fasemodel. Hierbij is de kwaliteit van alle levensgebieden van de client onze prioriteit. Door middel van het versterken van de zelfredzaamheid en empowerment, kan de client een beter beslissing nemen en adequaat participeren. We vinden het netwerk van de client hierbij van belang. (In)formele en emotionele steun kunnen een grote rol spelen in het bereiken van doelen en verbeteren van levenskwaliteit. We betrekken daarom zoveel mogelijk het netwerk van de client zelf hierbij.

In het belang van de cliënt, streven we er altijd naar om een goede samenwerking aan te gaan en te onderhouden met samenwerkingspartners zoals gemeenten, sociale wijkteams en andere zorgaanbieders. We vinden het belangrijk dat cliënten een proactieve houding hebben ten aanzien van participatie, scholing, dagbesteding of werk, en zullen hen hierin stimuleren en begeleiden waarbij nodig.

Contact

Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen?

Contact